Rijschool-machtigen

Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je de rijschool wel toestemming geven. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Dat gaat als volgt:

Ga na of je al een DigiD hebt. Zo niet, vraag deze dan gratis aan via www.digid.nl.
Je ontvangt binnen 5 dagen een code om je DigiD te activeren. Onthoud je inloggegevens goed!

Ga naar www.mijn.cbr.nl, klik op ‘Inloggen met DigiD’ en log in.
Na het invullen van het rijschoolnummer (3508A8) op mijncbr.nl
kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam die je kent en die op het lesvoertuig staat.
Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen.
Je rijschool ontvangt een email met een bevestiging van de machtiging.
Jij ontvangt ook een email met een bevestiging van de machtiging.

digid