Theorie-examen

Het theorie-examen kun je zelf met je DigiD aanvragen via www.cbr.nl. Dit kan ook via de autorijschool. In dat geval moet je jouw BurgerServicenummer en geboortedatum aan de rijschool doorgeven. Voor het aanvragen heb je een geldig legitimatiebewijs nodig.

Deel 1 bevat 25 vragen over Gevaarherkenning. Vragen over gevaarherkenning zijn vragen die gaan over bepaalde situaties die je kunt tegenkomen als je in de auto zit. Je moet ze allemaal beantwoorden met: remmen, gas loslaten of niets.
Van deze 25 vragen moet je 13 vragen goed beantwoorden.

Remmen doe je in situaties die voor je gebeuren, waarvoor je veel snelheid moet minderen of zelfs stoppen.
Bijvoorbeeld als je een bal over straat ziet rollen en een kind er achteraan rent.

Gas loslaten doe je in situaties die dreigen te gebeuren. Je laat gas los, en let goed op, zodat je klaar bent om bij een eventuele verandering van de situatie meteen in te grijpen. Bijvoorbeeld als je kinderen aan de kant van de weg ziet spelen en vermoedt dat er misschien een kind opeens de weg op kan rennen.

Je doet niets als er geen reëel gevaar dreigt en je waarschijnlijk niet hoeft in te grijpen. Je blijft in dat geval met je huidige snelheid doorrijden. Dit is belangrijk, omdat als je overal voor gaat remmen of gas los laten, irritatie opwekt bij andere weggebruikers.
Dit kan dikwijls leiden tot gevaarlijke situaties.

Deel 2 bevat 40 vragen, waarvan 30 vragen gaan over Verkeersregels en 10 vragen over Verkeersinzicht.

Bij vragen over verkeersregels krijg je bepaalde situaties voorgelegd waarbij verkeersregels een belangrijke rol spelen.
Je moet dan beantwoorden wat de betreffende verkeersregel is. De antwoorden kunnen in de vorm zijn van open vragen,
ja/nee vragen en multiple choice vragen.

Bij vragen over verkeersinzicht krijg je vragen voorgelegd, die niet zozeer gaan over verkeersregels, maar meer over wat verstandig en veilig is om te doen in bepaalde situaties.
Is het bijvoorbeeld verstandig om in een onoverzichtelijke bocht achteruit te rijden, of kan je dat beter ergens anders doen.
De vragen bij verkeersinzicht zijn doorgaans in de vorm van open vragen, ja/nee vragen en multiple choice.

Van de 40 vragen over Verkeersregels en Verkeersinzicht moet je 35 vragen goed beantwoorden.

Wat moet je meenemen?
Voor het theorie-examen heb je een geldig legitimatiebewijs nodig. De bevestiging die je krijgt wanneer je theorie-examen reserveert, kun je meenemen naar het CBR. Dit is niet verplicht, maar wel praktisch. Alle informatie staat op deze bevestiging, zoals de examendatum, tijd en het adres waar je moet zijn. Zorg er ook voor dat je op tijd bent. Als je te laat bent mag je NIET deelnemen aan het examen. Je krijgt dan ook geen examengeld terug.
De uitslag van je theorie-examen wordt elektronisch vastgelegd, dus je krijgt geen theoriecertificaat meer.